1. Taraflar

Satıcı Bilgileri:

Ünvanı

:

Seger Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi Anonim Şirketi

Mersis No

:

0758003802400018

Adresi

:

Demirtaş Organize Sanayi Sitesi Mustafa Karaer Cad. No: 22 Osmangazi / Bursa

Telefon

:

+90 224 261 03 10

Faks

:

+90 224 261 03 17

İnternet Sitesi

:

www.segerauto.com

Mensubu Olduğu Meslek Odası

:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Telefon: +90 224 275 16 00 www.btso.org.tr)

E – Posta

:

bilgi@segerauto.com

Şikayet Adresi

:

destek@segerauto.com

Cayma Hakkının Kullanılması Durumunda İade Adresi

 

 

 

:

 

 

 

destek@segerauto.com

 

Alıcı Bilgileri:

Adı / Soyadı

:

{AliciUnvani}

T.C. Kimlik No

:

{AliciVno}

Adresi

:

{AliciAdresi}

Telefon

:

{AliciTelefon}

E – Posta

:

{AliciEMail}

Teslimat Adresi (Alıcı’nın adresinden farklı olması halinde)

:

{TeslimatAdresi}

 

İşbu Sözleşme’de bundan sonra Alıcı ile Satıcı tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. Sözleşme’nin Süresi
 1. İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından siparişin verilmesi ve internet sitesinde bulunan işbu Sözleşme’nin elektronik ortam üzerinden Alıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir ve söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

 

 1. Tanımlar

Ürün/Ürünler

:

Satıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden satış için sunulan ve Taraflar arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması ile birlikte satın alınabilecek her türlü ürün.

Alıcı

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan ve yukarıda bilgileri belirtilen gerçek ya da tüzel kişi.

Sözleşme

:

Taraflar arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi.

İnternet Sitesi

:

 

Satıcı’ya ait www.segerauto.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Kanun

:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Yönetmelik

:

27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

 

 

 

 1. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
 1. 1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait olan İnternet Sitesi’nden elektronik ortam üzerinden siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri belirtilen Ürün veya Ürünler’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ile Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
 1. Alıcı'nın Önceden Bilgilendirildiği Hususlar
 1. 1. Alıcı, aşağıdaki hususlarda, işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi vasıtasıyla kabulü ile kurulmasından ve gerek sipariş öncesinde gerek ödeme yükümlülüğü altına girilmesinden önce işbu Sözleşme’ye ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu ve İnternet Sitesi’nde yer alan ilgili tüm bölümlerdeki tüm genel/özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine doğru ve eksiksiz bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder:
 1. İşbu Sözleşme madde 1’de belirtildiği üzere, Satıcı'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. İşbu Sözleşme ve özellikle Sözleşme madde 6.2’de belirtildiği üzere, Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 3. Ürünler'in İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgiler, veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgiler (destek@segerauto.com e – posta adresine e – posta atılması suretiyle),
 4. Satıcı'nın mensubu olduğu Meslek Odası (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası - BTSO) ve BTSO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: +90 224 275 16 00, www.btso.org.tr),
 5. Seger Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni ile sair belgelerde düzenlenen, Alıcı’nın dikkatine sunulan ve/veya Alıcı’nın onay vermiş olduğu, Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı/işleme ve Alıcı'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, Alıcı'nın kanuni hakları, Satıcı'nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
 6. İşbu Sözleşme ve özellikle Sözleşme madde 6.2’de belirtildiği üzere, Sözleşme konusu Ürünler için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem/araçları ile Ürünler'in temel özellik/nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı'nın Satıcı'ya ödeyeceği toplam bedel),
 7. İşbu Sözleşme, Teslimat Koşulları ve özellikle işbu Sözleşme madde 7’de belirtildiği üzere, Ürünler'in Alıcı'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye, teslim, kargo masrafları hakkında bilgiler,
 8. İşbu Sözleşme, Teslimat Koşulları ve özellikle işbu Sözleşme madde 7 ve 9’da belirtildiği üzere, Ürünler’in teslimi, iadesi veya cayma hakkının kullanılması kapsamında Satıcı’nın yetkilendirilmiş olduğu taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
 9. İşbu Sözleşme ve özellikle işbu Sözleşme madde 7’de belirtildiği üzere, Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
 10. İşbu Sözleşme, Garanti ve İade Koşulları ve özellikle işbu Sözleşme madde 9’da belirtildiği üzere, cayma hakkı ve kullanım usulü ile cayma hakkına ilişkin diğer bilgiler ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 11. İşbu Sözleşme, Garanti ve İade Koşulları ve özellikle işbu Sözleşme madde 9’da belirtildiği üzere, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı'ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 12. Dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemlerini ,
 13. Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgiyi,
 14. Mahiyetine göre işbu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı'ya elektronik posta ile gönderildiğinden, Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcı'nın da 3 (üç) yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
 15. İşbu Sözleşme madde 11’de belirtildiği üzere, Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Alıcı'nın Satıcı'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile, Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yasal başvurularını yapabileceği.
 1. Sözleşme Konusu Ürün/Ürünler
 1. 1. Alıcı tarafından sipariş edilen Ürün’ün adı, adedi, kodu/numarası, türü, rengi, modeli, fiyatı, tüm vergiler dahil satış bedeli, özellikleri ve varsa Ürünler’e ilişkin teslimat/kargo ücreti ve diğer ek masraflar aşağıda belirtildiği gibidir. Alıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmeden ve ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce ürün tanıtım sayfasında ve aşağıda belirtilen tüm hususları incelediğini ve ilgili sayfada yer alan bilgilerin güncelleme yapılana kadar geçerli olduğunu, süreli olarak ilan edilen fiyatların ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olduğunu kabul ettiğini beyan eder.
 2. 2. Ürünler’in tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

{UrunlerLines}

 

Teslimat Adresi

:

{TeslimatAdresi}

Teslim Edilecek Kişi

:

{TeslimEdilecekKisi}

Fatura Adresi

:

{FaturaAdresi}

Sipariş Tarihi

:

{AliciAlimTarihi}

Teslim Şekli

:

{TeslimatSekli}

 

 1. Ödeme, Ürün’ün Teslimi, Sözleşme’nin İfa Yeri ve Teslim Şekli
 1. 1. Ödemenin kredi kartı ile yapılması ve/veya kredi kartına taksit yapılması durumunda ödeme ve ödeme vadeleri, Satıcı ile bankalar arasında geçerli olan sözleşme hükümlerine göre belirlenecektir. Ödemenin havale/EFT ile yapılması durumunda Alıcı, ödemeyi, Satıcı’nın ödeme sayfasında belirttiği hesabına yapacaktır.
 2. 2. Alıcı’nın, Satıcı tarafından aksi yazılı olarak belirtilmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı teyit edilmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak Sözleşme’yi feshedebilir ve peşin satışlarda Ürün'ü teslim etmeyebilir veya taksitli satışlarda Ürün’ün iadesini isteyebilir. Ürünler’in teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Ürün en geç 10 (on) gün içinde Alıcı tarafından, tüm giderleri Alıcı'ya ait olmak üzere Satıcı’ya iade edilecektir. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm kanuni hakları saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından ödeme işlemi tamamlandığı halde Alıcı’ya banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilerek ödemenin Satıcı’ya ulaşması durumunda ya da ödeme işlemi tamamlanmadığı veya başarısız kodu gönderildiği halde banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu madde kapsamında, Alıcı’dan ödeme alınmasına veya alınmamasına rağmen Alıcı’ya başarısız kodu gönderildiği halde ödemenin Satıcı’ya ulaştırılması durumunda tüm sorumluluk münhasıran banka ve/veya finans kuruluşuna aittir.3
 3. 3. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, faturası ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve basiretli şekilde hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. 4. İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından sipariş edilen Ürünler’in teslimat koşullarına ilişkin olarak https://www.segerauto.com/tr/teslimat-kosullari adresinden ulaşılabilecek Teslimat Koşulları geçerli olacaktır.
 5. 5. Ürün, Alıcı’nın adresine veya teslimat için belirttiği teslimat adresine Satıcı tarafından yetkilendirilmiş olan Yurtiçi Kargo şirketi aracılığı ile teslim edilecektir. Satıcı, Ürünler’i, siparişin kendisine ulaşmasından itibaren en geç otuz (30) günlük yasal süre içerisinde teslim edecektir. Bu süre içerisinde teslimin gerçekleşmemesi durumunda Alıcı, Sözleşme'yi feshedebilir. Özel üretim bir Ürün söz konusu olması halinde, teslim süreleri imalat zamanına göre değişebilmektedir.
 6. 6. Sipariş edilen Ürünler’den herhangi birinin stokta kalmaması durumunda, en az 4 (dört), en fazla 30 (otuz) gün bekleme süresi vardır. Ürünler bu süre zarfında size teslim edilmez ise yapılan ödeme derhal iade edilmektedir.
 7. 7. Teslimat anında Alıcı’nın veya belirttiği kişinin adresinde bulunmaması durumunda kargo şirketi tarafından Alıcı’ya bilgilendirme yapılacak olup Ürünler, 3 (üç) gün içerisinde bildirilen kargo şirketi şubesinden Alıcı tarafından teslim alınabilecektir. Belirtilen sürede de teslim alınmaması halinde Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve Alıcı’nın ürünü teslim almamasından/geç teslim almasından kaynaklanan tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan Satıcı sorumlu tutulmayacak ve işbu durum sebebiyle oluşabilecek tüm ilave masraflar Alıcı tarafından karşılanacaktır.
 8. 8. Ürün’ün tanıtım sayfasında veya İnternet Sitesi’nde aksi belirtilmediği sürece teslimat ve kargo masrafları Alıcı’ya aittir. Ürünler’in ayrı ayrı ulaştırılması halinde ilave teslimat ücreti ödenmemektedir.
 9. 9. Alıcı, Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürünler’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Satıcı’nın teslimattan kaynaklanan hususlara ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır.
 1. Garanti

İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından sipariş edilen Ürünler’in garanti koşullarına ilişkin olarak, http://www.segerauto.com/tr/garanti-ve-iade-kosullari adresinden ulaşılabilecek Garanti ve İade Koşulları geçerli olacaktır.

Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan kullanım kılavuzunu incelediğini ve/veya inceleyeceğini, Ürün’ü kullanım kılavuzunda yer aldığı şekliyle kullanacağını; Ürün’ün kullanım kılavuzunda yer alan şekliyle kullanılmaması halinde garantinin geçerli olmayabileceği veya cayma hakkının kullanılamayabileceğini anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Cayma Hakkı
 1. 1. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sipariş ettiği Ürünler’e ilişkin olarak tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürünler’de son malın teslim alındığı gün; birden fazla parçadan oluşan Ürünler’de, son parçanın teslim alındığı günden itibaren en geç on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Ürünler’i reddederek Sözleşme’den cayma hakkına sahip olup, dilediği takdirde bu hakkını Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içerisinde de kullanabilir.
 2. 2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde, caymaya konu Ürünler’in tüm detayları ve varsa sipariş numarası ile Alıcı’nın iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle Satıcı’nın yukarıda bilgileri verilen adresine madde 9.3’te belirtildiği üzere yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla bildirimde bulunulması veya Ürünler ile beraber gönderilen iade formunun doldurularak gönderilmesi şarttır.
 3. 3. Alıcı, cayma hakkını kullanması durumunda bu hakkın kullanıldığına ilişkin işbu Sözleşme’nin ekindeki cayma formunu doldurduktan sonra İnternet Sitesi’ne yüklemesi suretiyle yapacağı bildirimi Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Ürün’ü, Ürün’le beraber gönderilen tüm ekler, aksesuarlar, ambalaj, Alıcı tarafından imzalanacak fatura ve irsaliye evraklarının asılları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen adresine geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı kapsamında iade edilmek istenilen Ürünler Satıcı tarafından yetkilendirilmiş olan Yurtiçi Kargo veya firması ile gönderildiği takdirde iade için teslimat ücreti alınmayacak olup, Yurtiçi Kargo firması dışındaki taşıyıcılar aracılığıyla Ürünler’in gönderilmesi durumunda teslimat ücreti Alıcı’ya ait olacaktır.
 4. 4. Alıcı, cayma hakkını kullanabileceği süre içerisinde işbu Sözleşme’ye konu Ürün veya Ürünler’i tanıtım ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve Satıcı’nın talimatlarına aykırı bir şekilde veya olağan (mutat) dışı bir şekilde kullanmış ise Ürünler’de meydana gelen bozulma ve değişikliklerden sorumlu olacak ve cayma hakkını kullanamayacaktır.
 5. 5. Alıcı, başta fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler, Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürünler; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin haller olmak üzere Yönetmelik’in 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır. Yine aynı şekilde, Ürünler kullanılmamış olsa dahi Alıcı’nın özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen Ürünler’e ilişkin olarak cayma hakkı bulunmamaktadır.
 1. Genel Hükümler
 1. 1. Alıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in ayıplı olması durumunda, bu ayıbı derhal Satıcı’ya bildirmekle mükelleftir. Aksi takdirde söz konusu ayıbı kabul etmiş olacak ve kanunen sahip olduğu seçimlik hakları kullanamayacaktır.
 2. 2. Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve Satıcı’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine aynı şekilde, Ürün veya Ürünler’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kartın Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla teslimat giderleri kendisine ait olacak şekilde Ürün’ü on (10) gün içinde Satıcı’ya geri gönderecek veya bunun mümkün olmaması halinde Satıcı’nın bu durumdan kaynaklanan zararını tazmin edecektir.
 3. 3. Taraflar’dan hiçbiri, iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyen savaş, istila, isyan, silahlı çatışma, terörist saldırısı, ayaklanma, askeri darbe, iç savaş, grev, doğal afetler, yangın, patlama, su baskını, salgın hastalıklar, hükümet icraatları, ithalat veya ihracat kısıtlamaları, ambargo gibi mücbir sebep durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden veya teslimatta yaşanabilecek gecikmelerden sorumlu tutulamayacaktır. Sipariş konusu Ürünler’in teslim edilmesinin imkansızlaştığı hallerde, Satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunacak ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde iade edecektir. Alıcı’nın siparişi iptal etme, Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini isteme ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep etme hakları saklıdır. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde en geç on dört (14) gün içinde ödediği tutar, ödediği şekilde kendisine geri ödenecektir.
 4. 4. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda, Satıcı tarafından verilecek iade onayının ardından, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14) gün içerinde ödemenin gerçekleştirildiği bankaya iade edilir. İlgili tutarın söz konusu sürede bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka ile Alıcı arasındaki sözleşmesel ilişkiye bağlı olup, bankaya iadenin gerçekleşmesiyle birlikte Satıcı’nın sorumluluğu sona ermektedir. Havale/EFT ödeme seçeneğinde ise Alıcı’dan banka hesap bilgileri istenerek, banka hesap bilgisi temin edildikten sonra işbu maddede belirtilen süre içerisinde Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale/EFT şeklinde yapılacaktır.
 5. 5. Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. 6. Alıcı’nın tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte, Satıcı’nın kampanyalarının, satış sisteminin veya İnternet Sitesi’nin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak Satıcı’ya ve/veya İnternet Sitesi’ne zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, gerçeğe uymayan bilgiler vermesi, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen bunlardan yararlanması gibi kampanyalarının, satış sisteminin veya İnternet Sitesi’nin kötüye kullanılması eylemlerinin Satıcı tarafından tespit edilmesi durumunda; Satıcı, mevzuattan kaynaklanan tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, söz konusu işlemi iptal etme, Alıcı’nın İnternet Sitesi üyeliğine son verme ve işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.
 7. 7. İnternet Sitesi’ni oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve İnternet Sitesi’nde yer alan tüm ürünlerin üzerindeki tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti, yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Satıcı’ya aittir ve Satıcı’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.
 8. 8. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilafların halli sırasında Satıcı’nın ticari defter ve kayıtları ile kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları esas alınacak ve bu deliller kesin delil sayılacaktır.
 9. 9. Mevzuat uyarınca ön bilgilendirmeye konu tüm hususlar, başta Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde okunarak onaylanan Ön Bilgilendirme Koşulları olmak üzere İnternet Sitesi’nin satış aşamaları veya genel bilgilendirme sayfalarında yer almakta olup, Alıcı, bu hususları okuyarak bilgi sahibi olduğunu teyiden kabul eder.
 10. 10. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü herhangi bir nedenle geçersiz veya ifa edilemez duruma gelir veya sayılır ise bu durum kalan diğer hükümlerin yasallığını, geçerliliğini ve ifa kabiliyetini etkilemeyecek veya ortadan kaldırmayacak ve diğer hüküm ve koşullar yasal, geçerli ve ifa edilebilir olmaya devam edecektir.
 11. 11. Taraflar’ın işbu Sözleşme’den ya da kanundan doğan haklarını kullanmamış olmaları, bu haklarından vazgeçmiş olmaları anlamına gelmez ya da bu şekilde yorumlanamaz.
 12. 12. İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Satıcı tarafından elektronik ortamda üç (3) yıl süreyle saklanarak, Alıcı’nın talebi üzerine kendisiyle paylaşılacaktır.
 1. Uyuşmazlıkların Çözümü
 1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya işbu Sözleşme’nin ifa edildiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

EK: CAYMA FORMU

(Bu form, sadece cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

Satıcı

:

Seger Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi Anonim Şirketi

Adresi

:

Demirtaş Organize Sanayi Sitesi Mustafa Karaer Cad. No: 22 Osmangazi / Bursa

Telefon

:

+90 224 261 03 10

Faks

:

+90 224 261 03 17

E – Posta

:

destek@segerauto.com

 

 

 

 

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin Sözleşme’den cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş Tarihi/Teslim Tarihi

:

{AliciAlimTarihi}

Cayma Hakkına Konu Mal/Hizmet

:

 

Cayma Hakkına Konu

Mal/Hizmetin Bedeli

:

 

Alıcı’nın Adı ve Soyadı

:

{AliciUnvani}

Alıcı’nın Adresi

:

{AliciAdresi}

Alıcı’nın İmzası

:

 (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih

:

{BugunTarih}

Menü