KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.segerauto.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. www.segerauto.com internet sitesini kullanarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşulları’nı; üyelik formunu doldurmak suretiyle elektronik ortamda onay işlemini gerçekleştirerek aşağıda belirtilen Üyelik Sözleşmesi’ni bütünüyle kabul etmiş sayılırsınız.

KULLANIM KOŞULLARI

www.segerauto.com adlı internet sitesinde (bağlı alt alan adlarıyla birlikte “Site” olarak anılacaktır) sunulan hizmetler, Seger Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi Anonim Şirketi (“Site Sahibi”) tarafından sağlanmakta olup Site’nin yasal sahibi Site Sahibi’dir. Site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran Site Sahibi’ne aittir.

1. Tanımlar

Kullanım Koşulları

:

İşbu belgede düzenlenen kullanım koşulları.

Hizmet/Hizmetler

:

Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Site üzerinden Site Sahibi tarafından sunulan hizmetler.

İçerik/İçerikler

:

Kullanıcı ve Üyeler’in sağladığı her türlü bilgi ve eklemeler de dahil olmak üzere, Site ve Site’de yer alan tüm ifade, bilgi, yazı, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, resimler, isimler, logolar, sayfa düzeni, satışa/kullanıma sunulan ürün, hizmet, markalar, ticari unvan, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içerik ve bunlarla bağlantılı diğer unsurlar.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 

 

:

 

 

Üyeler’in Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Site Sahibi tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Site Sahibi’nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve  https://www.segerauto.com/tr/gizlilik-ve-guvenlik-politikasi adresinden erişilebilecek olan metin.

Kullanıcı/Kullanıcılar

:

Site’ye üye olsun veya olmasın Site’yi herhangi bir şekilde kullanan kullanıcılar.

Üye/Üyeler

:

Site’ye üye olarak Site üzerinden sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.

 

2. Değişiklikler

Site’ye erişim sağlamanız, İçerikler’e herhangi bir şekilde ulaşmanız veya Site’de yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmanız işbu Kullanım Koşulları’nı peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kullanım Koşulları, teknik gereklilikler ve değişebilen yasal mevzuata uyum çerçevesinde zaman zaman güncellenebilecektir. Değişiklikleri içeren güncellenmiş Kullanım Koşulları, Site’ye yüklenecek ve yüklenme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Site’ye erişim sağlamaya, İçerikler’e herhangi bir şekilde ulaşmaya veya Site’de yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmaya devam etmeniz, Kullanım Koşulları’nda yapılan değişiklikleri de peşinen kabul etmiş olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Site Sahibi, Kullanım Koşulları’nın Kullanıcılar tarafından düzenli olarak incelenmesini tavsiye etmektedir. Site’nin kullanımı, kullanım sırasında geçerli olan Kullanım Koşulları’na tabidir.

Site Sahibi’nin dilediği zaman herhangi bir ihtarda bulunmaksızın, Site’de yer alan bilgileri, kampanyaları, ürünleri, koleksiyonları, Site düzenini ve sair içerikleri değiştirme ve bunların yayınını durdurma hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

3. Fikri Mülkiyet Hakları, Ticari Haklar ve Diğer Mülkiyet Hakları

İçerik üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticari haklar dahil olmak üzere tüm mülkiyet hakları münhasıran Site Sahibi’ne aittir veya Site Sahibi bu haklardan yararlanmak için gerekli izin veya lisans sahibidir. 

Kullanıcı, İçerikler’i Site Sahibi’nin önceden alınmış yazılı izni olmaksızın ve kaynak göstermeksizin, ters mühendislik de dahil olmak üzere hiçbir surette kullanmayacağını, değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, başka bir lisana çevirmeyeceğini, yeniden yayımlamayacağını, başka bir bilgisayara yüklemeyeceğini, postalamayacağını, iletmeyeceğini, sunmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtmayacağını, türeterek çalışmayacağını, herhangi bir ticari faaliyete konu etmeyeceğini ve hak sahibinin izninin veya onayının yasal düzenlemeler ve uygulamalarca arandığı sair hiçbir işleme tabi tutmayacağını, Site’nin bütününü ve/veya bir kısmını veya herhangi bir İçerik’i başka bir internet sitesinde veya sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere herhangi bir uygulamada kullanmayacağını ve gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Site Sahibi/Site ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde, Kullanıcı, Site Sahibi’nin uğradığı veya uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmenin yanında lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Site Sahibi’nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır.

Kullanıcı gerek yukarıda sayılan fiiller ile gerekse de Site Sahibi’nin fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticari hakları ve/veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki başka yollarla Site Sahibi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

Burada açıkça belirtilmiş olsun veya olmasın Site Sahibi’nin haklarını ihlal eden tüm işlem ve eylemler başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir. Site Sahibi’nin fazlaya dair diğer tüm hakları saklıdır.

4.  Sorumluluk

Site Sahibi, Site’ye erişim sağlanması, Site’nin veya İçerik’in herhangi bir şekilde kullanılması nedeniyle, sözleşmenin ihlâli, haksız fiil, hata, yanılma ve/veya herhangi bir başka sebep halinde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar dahil olmak üzere hiçbir zarardan hiçbir surette sorumlu değildir. Site Sahibi, yüklenmeye ve/veya paylaşıma uygun İçerik’in zararlı virüs ve yazılımlardan ve sair kötü amaçlı kodlardan arındırıldığı yönünde bir garanti vermediği gibi herhangi bir sebep neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü ya da herhangi bir siber tehdit, iletişim hatası, hırsızlık ya da dolandırıcılık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi ya da bunların değiştirilmesi veya kullanılması ve diğer herhangi bir tehdit/risk hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Site Sahibi’nin Site’de yer alan İçerik’in doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmesine rağmen bazı istisnai durumlarda Site’de gösterilen bilgiler, daha sonra yapılan fiili değişikliklerle uyumlu hale getirilmemiş olabilir. Bu kapsamda, Site’de yer alan İçerik ile ilgili Hizmet veya ürün bilgisinin güncel durumu arasında farklılık söz konusu olabilir. Site Sahibi, Site’de yer alan İçerik’in güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği ve belli bir amaca uygunluğu gibi hususlarda açık veya zımni herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır. 

Site, Kullanıcı kolaylığı sağlamak amacıyla Site Sahibi’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı, referans veya köprü içerebilir. Site Sahibi, kontrolü altında olmayan söz konusu sitelerin içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Kullanıcı, Site’yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine ilişkin uygulanabilir diğer kurallara uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Site’nin Kullanıcı tarafından hukuka aykırı kullanılmasından dolayı meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ile Kullanıcı’nın Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin ve/veya Site Sahibi’nin uğradığı/uğrayabileceği zararlardan sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Site Sahibi’nin ve/veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hakkına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üye, işbu maddede yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Site Sahibi’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.  Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olup ihtilafların çözülmesinde münhasıran Bursa mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

Tüketiciler bakımından; işbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya işbu Sözleşme’nin ifa edildiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.   Taraflar

1.1   İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), {DATE} tarihinde, www.segerauto.com adlı internet sitesinin (bağlı alt alan adlarıyla birlikte “Site” olarak anılacaktır) yasal sahibi olan ve Site üzerinden sunulan hizmetleri sağlayan Seger Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi Anonim Şirketi (“Site Sahibi”) ile Site’ye üye olmak isteyen Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Üye ile Site Sahibi ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2  Site Sahibi’nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Unvanı

:

Seger Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi Anonim Şirketi

MERSİS No

:

0758003802400018

Adresi

:

Demirtaş Organize Sanayi Sitesi Mustafa Karaer Cad. No: 22 Osmangazi / Bursa

Telefon

:

+90 224 261 03 10

Faks

:

+90 224 261 03 17

İnternet Adresi

:

www.segerauto.com 

Mensubu Olduğu Meslek Odası

:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Telefon: +90 224 275 16 00, www.btso.org.tr)

E – Posta

:

bilgi@segerauto.com

 

1.3   İşbu Sözleşme, üyelik formunun doldurulması ve Site’de bulunan Sözleşme’nin elektronik ortam üzerinden Kullanıcı tarafından onaylanması veya üçüncü taraflarca sunulan erişim araçları (Google ve Facebook dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vasıtasıyla ilk defa üye girişi yapılması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İşbu Sözleşme, söz konusu onaylama anından ya da ilgili erişim araçları vasıtasıyla ilk defa üye girişi yapılması anından itibaren hükümlerini doğurur.

Kullanıcı, Site’ye üye olarak veya üçüncü taraflarca sunulan erişim araçları (Google ve Facebook dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vasıtasıyla ilk defa üye girişi yaparak işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Hizmet/Hizmetler

:

Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Site üzerinden Site Sahibi tarafından sunulan her türlü hizmet.

İçerik/İçerikler

:

Kullanıcı ve Üyeler’in sağladığı her türlü bilgi ve eklemeler de dahil olmak üzere, Site ve Site’de yer alan tüm ürün, ifade, bilgi, yazı, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, resimler, isimler, logolar, sayfa düzeni, satışa/kullanıma sunulan ürün, Hizmet, markalar, ticari unvan, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içerik ve bunlarla bağlantılı diğer unsurlar.

Ürün/Ürünler

:

 

 

Site Sahibi tarafından Site üzerinden satış için sunulan ve Taraflar arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması ile birlikte satın alınabilecek her türlü ürün.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 

 

:

Üyeler’in Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Site Sahibi tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Site Sahibi’nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve  https://www.segerauto.com/tr/gizlilik-ve-guvenlik-politikasi adresinden erişilebilecek olan metin.

Site

:

www.segerauto.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Kullanıcı/Kullanıcılar

:

Site’ye üye olsun veya olmasın Site’yi herhangi bir şekilde kullanan kullanıcılar.

Üye/Üyeler

:

Site’ye üye olarak Site üzerinden sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.

Sözleşme

:

Üyelik Sözleşmesi.

 

3.Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Hizmetler’in kapsamını, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarını ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenleyerek Site içerisinde kullanıma, üyeliğe, Hizmetler’e ilişkin olarak Site Sahibi tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan ve Site Sahibi tarafından kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4. Hizmet ve Hizmet’in Kapsamı

4.1Site Sahibi tarafından Site üzerinden sunulacak Hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkanının sağlanması ve genel itibariyle mesafeli satış ve abonelik işlemlerinden ibarettir.

4.2 Site’de yer alan her türlü İçerik ve Hizmet münhasıran Kullanıcılar/Üyeler’in kullanımı için sağlanmaktadır. Site Sahibi’nin önceden alınmış yazılı izni olmadıkça ve kaynak gösterilmedikçe İçerikler’in yeniden satışı, yeniden dağıtımı ve paylaşımı yasaktır.

4.3  Site Sahibi, Üyeler’in/Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde ve Site’nin ilgili bölümlerinde kapsamı belirtilen iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Site Sahibi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Site Sahibi tarafından Site’de yer almak üzere Üyeler’e duyurulur ve söz konusu değişiklikler/uyarlamalar duyuru tarihinden itibaren geçerli olur. Bu kapsamda, Site Sahibi, Hizmetler’in sürekliliği hakkında herhangi bir garanti veya taahhüt vermemektedir. 

4.4   Site Sahibi tarafından Hizmetler’de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, herhangi bir onay almaya gerek olmaksızın, Üye tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

5.  Hizmet’ten Faydalanma Şartları

5.1  Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile veya üçüncü taraflarca sunulan erişim araçları (Google ve Facebook dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vasıtasıyla ilk defa üye girişi yapılması anı itibariyle başlar. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Site Sahibi, üyelik başvurusunu veya Üye tarafından iletilen her türlü içeriği reddedebilir ve ret halinde Üye’nin herhangi bir itiraz hakkı bulunmaz.

5.2  Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, işbu Sözleşme uyarınca Site tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak, Site Sahibi tarafından ayrıca belirlenebilecek ve Site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özelliklere sahip olmak ve tüzel kişi Üyeler için ayrıca tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. İşbu maddede belirtilen özellikleri taşımayan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Üye olmaları sonucunu doğurmayacak ve kendilerine bu kapsamda herhangi bir hak/menfaat sağlamayacaktır.

6.   Hak ve Yükümlülükler

6.1 Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1.  Üye, Site’ye üye olurken sağladığı tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak sağlamakla yükümlüdür. Üye, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda Site Sahibi’nin bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Site Sahibi, Üye tarafından kendisine iletilen veya Site üzerinden Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırmak ve bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan münhasıran Üye sorumludur. 

6.1.2.  Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, İçerik ve Hizmetler’den faydalanırken, İçerik ve Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Site’yi başka bir surette kullanırken ve Site’ye veya İçerik’e herhangi bir şekilde erişirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, genel ahlak ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve iletişim ve internet güvenliğine ilişkin uygulanabilir diğer kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3.  Üye, Site Sahibi tarafından kendisine sağlanmış olan sisteme erişim araçlarını (Kullanıcı ismi, şifre vb.) başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz, bunların kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üyeler’in, Site üzerinden sunulan Ürün ve Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, Site Sahibi’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye, işbu maddede yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Site Sahibi’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.1.4.  Üye, Site Sahibi’nin önceden alınmış yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6.1.5.  İçerik ve Hizmetler’den yararlananlar veya Site’yi herhangi bir şekilde kullananlar, Site üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üyeler’in/Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlerinden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendilerine ait olup, Site Sahibi söz konusu işlem ve eylemler nedeniyle hiçbir surette sorumluluk kabul etmemektedir. 

6.1.6.  Üye, Site Sahibi tarafından Site üzerinden satış için sergilenen Ürünler’i, Site Sahibi’nin belirlediği fiyattan ve Site Sahibi tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih etmek suretiyle satın alabilir. Üye’nin, Site’de sunulan herhangi bir Ürün’ü Site’de sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmesi ve ilgili sayfada sunulan diğer koşulları kabul etmesi ile, Üye ile Site Sahibi arasında hükümleri Site’de yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulmuş olur. Üye, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ile beraber Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerini ve Site Sahibi tarafından Ürün’e ilişkin olarak yapılan açıklama, beyan, garanti koşulları, Ürün için belirlenmiş satış şartları ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.1.7.  Üye, işbu Sözleşme’nin 6.1.6. maddesi doğrultusunda satın almaya hak kazandığı Ürünler’in bedellerini ödeme yükümlülüğünü, Ürün’e ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme seçeneği üzerinden yerine getirir.

6.1.8.  Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye’nin Ürün’e ulaşma hakkı çerçevesinde, alınan Ürün’ün Site Sahibi tarafından teslim borcunun doğduğu an; Site’den kredi kartı ile alımlarda toplam sipariş tutarı kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin Site Sahibi’nin hesabına ulaştığı, kapıda nakit ödeme şeklindeki alımlarda ise sipariş ücretinin ödendiği andır.

6.1.9.  Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, tercih edilen ödeme seçeneği doğrultusunda sipariş, kredi kartı ile ödemelerde toplam sipariş tutarı kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin Site Sahibi hesabına ulaştığı, kapıdan nakit ödeme şeklinde ise siparişin Üye tarafından onaylandığı an itibariyle Site Sahibi tarafından işleme alınır.

6.1.10.  Üye’nin, hukuka aykırı olarak elinde bulunan başkalarına ait banka/kredi kartları, banka hesapları ve/veya diğer çevrimiçi ödeme yöntemlerini kullanmak suretiyle Site üzerinden yaptığı alışverişlerden kaynaklanabilecek zararlardan Site Sahibi’nin üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye, işbu maddede belirtilen kullanımlar nedeniyle Site Sahibi’nin herhangi bir zarara uğraması halinde Site Sahibi’nin tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11.  Site Sahibi ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması Üyeler’in sorumluluğundadır ve Site Sahibi tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle söz konusu yazışmaların kaybolmasından ve silinmesinden Site Sahibi sorumlu tutulamayacaktır. 

6.2              Site Sahibi’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1.  Site Sahibi, hiçbir bildirimde bulunmaksızın Site’de sunulan Ürün ve Hizmetler’i her zaman değiştirebilme; Üyeler/Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Üyeler, Site Sahibi’nin işbu Sözleşme kapsamında talep edeceği hukuka uygun değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Site Sahibi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, Üyeler tarafından yerine getirilmez ise söz konusu düzeltmeler/değişiklikler gerekli görüldüğü takdirde Site Sahibi tarafından yerine getirilebilir. Site Sahibi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar bakımından hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üyeler’e aittir.

6.2.2.  Site Sahibi, İçerik’in doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen sunulan bilginin sahih hâli ile Site’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik, tipografik vb. herhangi bir hatadan dolayı Site Sahibi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site Sahibi, varsa Ürünler’e ilişkin garanti koşulları ve kurulabilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri haricinde, Site’de yer alan İçerik’in güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği ve belli bir amaca uygunluğu gibi hususlarda açık veya zımni herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

6.2.3.  Site Sahibi, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına, internet ve iletişim güvenliği kurallarına, uygulanabilir ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı, Site’yi karalayıcı ve Site Sahibi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Site Sahibi, fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, bu mesaj ve yorumları giren Kullanıcı’nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli olarak son verebilir ve hakkında cezai ve/veya hukuki işlem başlatarak başta maddi veya manevi tazminat olmak üzere çeşitli taleplerde bulunabilir. 

6.2.4.  Site Sahibi, Site’ye erişim sağlanması, Site’nin veya İçerik’in herhangi bir şekilde kullanılması nedeniyle, sözleşmelerin ihlâli, haksız fiil, hata, yanılma ve/veya herhangi bir başka sebebe binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir surette sorumlu değildir. Site Sahibi, yüklenmeye ve/veya paylaşıma uygun İçerik’in zararlı virüs ve yazılımlardan ve sair kötü amaçlı kodlardan arındırıldığı yönünde bir garanti vermediği gibi herhangi bir sebep neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü ya da herhangi bir siber tehdit, iletişim hatası, hırsızlık ya da dolandırıcılık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi ya da bunların değiştirilmesi veya kullanılması ve diğer herhangi bir tehdit/risk hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

6.2.5.  Kullanıcılar, Üyeler ve Site Sahibi hukuken birbirinden bağımsız taraflar olup, işbu Sözleşme’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda aralarında ortaklık, temsilcilik, işçi – işveren ilişkisi vb. herhangi bir ilişki oluşmayacaktır. 

7.  Fikri Mülkiyet Hakları, Ticari Haklar ve Diğer Mülkiyet Hakları

7.1  İçerik üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticari haklar dahil olmak üzere tüm mülkiyet hakları münhasıran Site Sahibi’ne aittir veya Site Sahibi bunlardan yararlanmak için gerekli izin veya lisans sahibidir. 

7.2   Üye, İçerikler’i Site Sahibi’nin önceden alınmış yazılı izni olmaksızın ve kaynak göstermeksizin, ters mühendislik de dahil olmak üzere hiçbir surette kullanmayacağını, değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, başka bir lisana çevirmeyeceğini, yeniden yayımlamayacağını, başka bir bilgisayara yüklemeyeceğini, postalamayacağını, iletmeyeceğini, sunmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtmayacağını, türeterek çalışmayacağını, herhangi bir ticari faaliyete konu etmeyeceğini ve hak sahibinin izninin veya onayının yasal düzenlemeler ve uygulamalarca arandığı sair hiçbir işleme tabi tutmayacağını, Site’nin bütününü ve/veya bir kısmını veya herhangi bir İçerik’i başka bir internet sitesinde veya sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere herhangi bir uygulamada kullanmayacağını ve gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Site Sahibi/Site ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde, Üye, Site Sahibi’nin uğradığı veya uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmenin yanında lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Site Sahibi’nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır. Burada açıkça belirtilmiş olsun veya olmasın Site Sahibi’nin haklarını ihlal eden tüm işlem ve eylemler, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir. 

7.3 Site Sahibi’nin, Site/Site Sahibi hizmetleri, Site/Site Sahibi bilgileri, Site Sahibi’nin üzerinde fikri ve sınai mülkiyet hakkına sahip olduğu çalışmalar, Site/Site Sahibi ticari markaları, Site/Site Sahibi ticari görünümü, İçerik veya Site vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi, ticari ve fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know – how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.   Sözleşme Değişiklikleri

8.1  Site Sahibi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, özellikle Hizmet’in kalitesini ve niteliğini arttırmak amacıyla, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle, işbu Sözleşme’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Hizmet’in kalitesini ve niteliğini arttırmak amacıyla yapılan değişiklikler, haklı sebep ile yapılmış kabul edilecektir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.2 Site Sahibi tarafından işbu Sözleşme’de yapılan değişiklikler/uyarlamalar, Site üzerinden Üyeler’e duyurulur. Site Sahibi tarafından işbu Sözleşme’de yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, Üye tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır. 

8.3 İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.  Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

9.1  Site Sahibi, Üye’nin Site’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına özen göstermektedir. Üye, Site’de sunulan Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir üyelik hesabı oluşturarak Seger Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

10.  Mücbir Sebepler

10.1  Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları/kısıtlamaları, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, kanuni hükümlerle ve mahkeme içtihatlarıyla korunan bütün sebepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, Site Sahibi’nin makul kontrolü haricinde ve Site Sahibi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olayları ifade eder.

10.2 Hukuken ve işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, Site Sahibi tarafından işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesi veya gereği gibi veya hiç ifa edilmemesi, Sözleşme’yi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle Site Sahibi’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu söz konusu olmayacak ve Site Sahibi’ne karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulamayacaktır. 

11.  Sözleşme’nin Feshi

11.1  İşbu Sözleşme, Üye’nin Site’ye üye olduğu süre boyunca yürürlükte kalarak Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

11.2  Üye, Site’ye olan üyeliğini dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan derhal yürürlüğe girecek şekilde, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Fesih için Üyeler, Üyelik hesabı sayfalarındaki “Üyeliği İptal Et” seçeneğini kullanabilir ya da bilgi@segerauto.com adresine e – posta atarak üyeliğinin iptali için başvurabilir ve bildirimde bulunabilirler.

11.3  Site Sahibi, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan, haklı bir sebebin var olması hâlinde bildirim yapmaksızın, diğer durumlarda ise Üye’nin Site’de kayıtlı e – posta adresine atılacak e – postanın gönderim tarihi itibariyle 2 (iki) gün içerisinde yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshederek Üye’nin üyeliğine son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden Üye’nin üyeliğini durdurabilir/yasaklayabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma/yasaklama kararları; işbu Sözleşme’ye veya Site’de belirtilen kurallara aykırılık, yasal mevzuata aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Site Sahibi için bir risk oluşturduğunun Site Sahibi tarafından tespit edilmesi veya ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda Site Sahibi’nin kendi iradesi ile verilecektir. Üyeler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle aşağıdaki işlemler veya fesih sebebiyle Site Sahibi’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı tüm doğrudan veya dolaylı zararları aynen ve derhal tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

(i)    Üye’nin herhangi bir yöntem kullanarak Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda veya başkalarının Site üzerinden sunulan hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virüs vb.) bulunması, 

(ii)   Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

(iii)  Üye’nin Site Sahibi’nin ve/veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ticari hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hakkına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

(iv)  Üye’nin izinsiz ve/veya hukuka aykırı olarak ele geçirdiği başkalarına ait banka/kredi kartları, hesaplar ve/veya çevrimiçi ödeme araçları aracılığıyla Site üzerinden Ürün/Hizmet siparişi vermesi. 

12.   Diğer Hükümler

12.1    İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

12.2    İşbu Sözleşme’nin en güncel hâli, Üye’nin erişimine açık bir şekilde 3 yıl süre ile Site’de saklanacaktır.

12.3    İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilafların halli sırasında Site Sahibi’nin ticari defter ve kayıtları ile kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları esas alınacak ve bu deliller kesin delil sayılacaktır. 

12.4    Site Sahibi’nin işbu Sözleşme’de yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını kullanmaması, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

12.5    Üye, mevcut e – posta adresindeki değişiklikleri, değişiklikten itibaren 3 (üç) gün içinde Site Sahibi’ne bildirmediği takdirde, Site Sahibi’nin kayıtlarındaki e – posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. 

12.6    İşbu Sözleşme’de sipariş ve Ürünler’e ilişkin hüküm bulunmayan hususlara ilişkin olarak Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri geçerli olacak ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde çelişen hükümler bulunması halinde çelişen hükümlerle sınırlı olmak kaydıyla, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

13.     Uygulanacak Hukuk ve Yetki

13.1   İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacak olup ihtilafların çözülmesinde münhasıran Bursa mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

13.2  Tüketiciler bakımından; işbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya işbu Sözleşme’nin ifa edildiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 

14.    Ticari Elektronik İleti

14.1  Aksini bildirmediği sürece, işbu Sözleşme’nin kabulüyle beraber Üye, Site Sahibi tarafından kendisine Ürün ve Hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Site’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin daha iyi hizmet sunmak, Ürünler’i ve Hizmetler’i iyileştirmek, Site’nin kullanımını kolaylaştırmak için toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda paylaşmış olduğu bilgilerin Site Sahibi tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve iletiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına, aksi yönde bir irade beyanında bulunana kadar onay vermektedir. Üye, aksini bildirmediği sürece, Site Sahibi’nin kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. İşbu madde kapsamında verilmiş olan onay, bilgi@segerauto.com e – posta adresine yapılacak olan bildirim ile birlikte her zaman geri alınabilir.

 

14.2   Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Site Sahibi’ni sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

Menü