1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.
 2. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan SEGER Ses Ve Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş. (“SEGER”)’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. 
 3. Bu kapsamda “yazılı” olarak SEGER’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
  • Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi M. Karaer Cd. No:22 Bursa / Türkiye ” adresine postalayarak,
  • Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya mobil imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine kvkk@seger.com gönderilmek suretiyle,
  • iletilebilecektir.
 4. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular SEGER’e ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır. 
 5. SEGER’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin SEGER’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. SEGER’in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.
 6. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulunca öngörülen işlem ücretini alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde SEGER tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
 7. SEGER’in başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

KVKK Başvuru Formu İndir

Menü